Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
imaginacyjna
- Jesteś psychopatą!
- Wolę określenie "człowiek z wyobraźnią".
— Becca Fitzpatric "Crescendo"
Reposted fromsarkastyczna sarkastyczna viahydrosphere hydrosphere
imaginacyjna
Usuń ze swojego słownika słowo 'problem' i zastąp słowem 'wyzwanie'. Życie stanie się nagle bardziej podniecające i interesujące. 
— Albert Camus
Reposted frompieprzycto pieprzycto viahydrosphere hydrosphere
Sponsored post
soup-sponsored
 
 
imaginacyjna
„Życie jest straszne, ale ja postanowiłem, że jest piękne”.
— B. Hrabal
Reposted fromhwmc hwmc viahydrosphere hydrosphere
imaginacyjna
imaginacyjna
0395 f2dd 390
Reposted fromherzlich herzlich viabomdia bomdia
imaginacyjna
0071 d68b 390
Reposted frombritborg britborg viahydrosphere hydrosphere
imaginacyjna
6592 37de 390
imaginacyjna
9223 6978 390
Reposted fromChomikoveLove ChomikoveLove via-lexiie- -lexiie-
imaginacyjna
9333 24b1 390
Reposted frompomsa pomsa via-lexiie- -lexiie-
imaginacyjna
Kiedy wszystko w życiu się pierdoli, a on mówi: zaczynamy od początku.
— ♡
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
imaginacyjna
Pomijając różne teorie, życie, jakie znasz, jest Twoim jedynym, dlatego powinnaś robić wszystko, żeby było ono jak najbardziej szczęśliwe i pełne momentów, które zapamiętasz.
ciocia ebi: zabierz siebie na randkę
Reposted fromciociaebi ciociaebi viacytaty cytaty
imaginacyjna
imaginacyjna
1885 cb40 390
Reposted fromsweet18 sweet18 viabomdia bomdia
imaginacyjna
1826 ffbf 390
Reposted fromsweet18 sweet18 viabomdia bomdia
imaginacyjna
9806 ccaf 390
Reposted fromniewychowana niewychowana viabomdia bomdia
imaginacyjna
Wiesz, związek dwojga  ludzi jest wysiłkiem, pracą, antyhedonizmem, któremu bardzo rzadko dzisiaj ludzie chcą sprostać. Poza tym, dużo trudniej jest dzisiaj nawzajem się pokochać. Żyjemy w świecie bardzo wyżyłowanych wymagań, na które nakładają się jeszcze seksualno-emocjonalne fantazje o mocno popkulturowym rodowodzie.
— Jakub Żulczyk
Reposted frommodiglovinne modiglovinne
imaginacyjna
-Trzeba żyć, kochani - powiedział Dziewiątka - Trzeba żyć i cieszyć się, i płakać, i przeklinać, i diabli jeszcze wiedzą co robić, ale nie wolno wspominać.
— Marek Hłasko
Reposted frommodiglovinne modiglovinne
imaginacyjna
Jeśli nie wiesz co powiedzieć, mów prawdę.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted frommodiglovinne modiglovinne
imaginacyjna
Każdy mężczyzna, każda kobieta ma słabość do jednej osoby na całym świecie. Gdyby ona zadzwoniła i powiedziała "Przyjedź do mnie, chcę być z Tobą" zerwałbym się z końca świata, aby to zrobić. Aby z nią być.
— Pokolenie Ikea. Kobiety.
imaginacyjna
Dostaniesz to, co Ci się należy. Wszystko w swoim czasie, zobaczysz.
— trochę cierpliwości.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...